Vanuit basisvaardigheden en via uitdagende en leuke spelvormen, volgens de visie van Bodymap,  stimuleren we tijdens 3 sessies van 75 min.:

  • De fijne motoriek waaronder de pengreep + onderliggende vaardigheden

  • Aandacht een concentratie

  • Werkhouding

  • Het zelfvertrouwen

Muziek zal ons begeleiden!

Stimuleren betekent niet alleen kansen geven om te oefenen. Stimuleren betekent een kind aanmoedigen en tonen dat het trots mag zijn op wat het probeert of kan. Zo werken we ook aan het zelfvertrouwen.

Het is een reeks van 3 zaterdagen. Je kan inschrijven voor groep 1 of groep 2. Je komt 3 zaterdagen op hetzelfde tijdstip.

Je krijgt telkens ook leuk materiaal mee naar huis om te oefenen a.d.h.v. een opdrachtenkaart. Zo leren de kinderen zelfstandig werken!